Par mums

Nodibinājums "ViedDoma" dibināts ar mērķi iestāties par jauniešu neformālo attīstību.

Nodibinājuma darbu vada valde – Kaspars Kalējs, kas ir medijpratības treneris, skolotājs, kā arī maģistrants studiju programmā "Komunikācija un mediju studijas" Rīgas Stradiņa universitātē, vairāku diskusiju par politiku vadītājs, žurnālists Uldis Varnevičs, kas ir vairāku publikāciju un grāmatu autors, politikas entuziasts, kā arī diplomēta žurnāliste Airika Balode.

Nodibinājums veido raidījumus, podkāstus, dokumentālās filmas , dažādas diskusijas, kur galvenais uzsvars tiek likts uz jauniešiem – viņu iesaisti kā audiovizuālo materiālu veidošanas, tā dalībās diskusijās kā studijas viesim.

Nodibinājuma mērķi:

Apvienot Bauskas novada jauniešus un darbā ar jaunatni iesaistītos speciālistus, ar mērķi veicināt viņu iesaistīšanos neformālās izglītības procesos, lai vispusīgi attīstītu spējas un prasmes aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī;

Veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu izglītības kā tās neatņemamu sastāvdaļu, attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā, attīstot jauniešu uzņēmējdarbības, kritiskās domāšanas, medijpratības un citas ikdienas dzīvē nepieciešamās kompetences;

Piedalīties valsts, pašvaldības, starptautiskos, citu nevalstisko organizāciju un iestāžu rīkotajos projektu konkursos, ja projektu konkursa mērķis ir savienojams ar jauniešiem nepieciešamo kompetenču attīstīšanu.

Veicināt sabiedrības pilsonisko līdzdalību, stiprinot demokrātisko vidi Latvijā.

Organizēt seminārus, apmācības, individuālas konsultācijas, nometnes un citas praktiskās un teorētiskās nodarbības dažādām mērķu grupām.

Popularizēt bērnu, jauniešu un citu Latvijas iedzīvotāju vidū profesionālu datu analīzi, radot kvalitatīvu saturu medijos un sociālo tīklu platformās.

Nodibinājums “ViedDoma” īstenojis vairākus sabiedrību un jauniešu izglītojošus pasākumus. Sadarbībā ar nodibinājumu “IREX Fonds” realizēts projekts – galda spēle “Patiesība pret viltu”’, kas pieejama Bauskas novada izglītības iestādēm, Bauskas Centrālajai bibliotēkai un pagastu bibliotēkām, kā arī dāvināta Bauskas novada pašvaldībai.

Ar nodibinājuma “IREX Fonds” un “TechSoup” palīdzību īstenots projekts – raidieraksts “ViedDoma”, kas vēstīja par jauniešiem aktuālām tēmām – industrializāciju, dzīvnieku labturību, vides pieejamību. Projekts aktualizēts 2021.gada novembrī. Raidieraksts guva atsaucību un tiek īstenots arī 2022.gadā.

Sadarbībā ar “TechSoup” īstenotas pamācību video sērijas “Kā tas strādā?”, kas publicētas nodibinājuma sociālajos tīklos. Projekta aktualizēts 2021.gada oktobrī.

Sadarbībā ar biedrību “Laiks jauniešiem” nodibinājums “ViedDoma” īstenoja arī medijpratības nodarbības dažādām vecuma grupām, kurā tika aktualizēta viltus ziņu ietekme, prasme atšķirt dezinformāciju. Semināru ciklā piedalījās Latvijā atzīti medijpratības eksperti un žurnālisti. Projekts aktualizēts 2021.gada jūlijā, augustā, un notika SIA “Bauskas Dzīve” redakcijas telpās. 

Nodibinājumā piesaistīti aktīvi 15 jaunieši, kas veido raidījumus, raidierakstus, spēles, interesējas par medijpratību un piedāvā informatīvo saturu citiem. Nodibinājums piesaistījis mediju ekspertus, kas palīdz jauniešiem būt par medijpratības treneriem, lai zināšanas medijpratībā nodotu citiem. 

Nodibinājums “ViedDoma” aktīvi sadarbojas ar citām nevalstiskajām organizācijām, piemēram, biedrību “Laiks jauniešiem”, biedrību “Mums pieder pasaule”, biedrību “Jaunatne smaidam”, nodibinājumu “Darīt un darboties”. Nodibinājums izveidojis sadarbību ar Tukuma novada Zemgales vidusskolas kolektīvu un skolēniem, kuriem pasniedz medijpratības nodarbības.

Veiksmīga sadarbība izveidota arī ar Bauskas novada pašvaldību – īstenoti sadarbības projekti, nodibinājums iesaistās jaunatnes politikas veidošanā pašvaldībā. 

Izveidota sadarbība ar AS “Balticovo” un SIA “A.V.U.”.


PROJEKTI:

- noslēgtie

 Raidieraksts “ViedDoma” 2. sezona – Cilvēki ir pieraduši skatīt mediju vidē tikai virspusējās ziņas – sajūsmināties par slavenībām, dzīvot ar pārliecību, ka, aizejot pensijā, viss beidzas vai ka uzņēmējdarbība ir kaut kas tik sarežģīts, un ka ar to nodarbojas tikai pārcilvēki. Lai radītu plašāku izpratni par šādām tēmām, par kurām bieži vien sabiedrībā ir aizspriedumi un nepietiekamas zināšanas, tapis podkāsts "ViedDoma", kurā tiksies jaunieši, eksperti un viedokļu līderi. Medijpratība ir mācība ne tikai par mediju saprašanu, viltus ziņām, bet cilvēku izglītošana viņiem aktuālajās tēmās.

Podkāsta saturu veido 12 jaunieši, kas iesaistās podkāsta filmēšanā, tēmu plānošanā, studijas darba organizēšanā un sadarbības partneru meklēšanā, publicitātes materiālu veidošanā. Jaunieši jau ir uzrunāti un vēl tiks uzrunāti ar “ViedDomas” sociālo mediju palīdzību.

Raidieraksts “Ar zāģi uz jūs” 2. sezona – sporta apskatnieki Krišjānis Kugrēns un Uldis Varnevičs ielūkojas sporta pasaulē – vēro sacensības, iztaujā sportistus un trenerus. 2. sezonas laikā tiešraidē iztaujāti kā Bauskas novadā, tā Latvijā zināmi sportisti – Gerda Kerija Dreimane, Anda Lita Vāvere, Nils Slakteris u.c.

Podkāsta saturu veido 8 jaunieši, kas iesaistās podkāsta filmēšanā, tēmu plānošanā, studijas darba organizēšanā un sadarbības partneru meklēšanā, publicitātes materiālu veidošanā.

Intervijas Bauskas novada svētkos un festivālos – “ViedDomas” jaunieši līdz 2022.gada 1.septembrim aktīvi piedalījušās Bauskas novada festivālu un pasākumu organizēšanā un atspoguļošanā, kā arī attīstīja satura piedāvāšanu un cilvēku iepazīšanu, sarunu ar viņiem.


2022.gada 1.septembrī sācies dzimtas koku pētīšanas raidieraksta “Dzimtai pa pēdām”. Dzimtas koku pētnieks kopā ar ģimeni, kas vēlas pētīt savu dzimtu, mācīs sabiedrībai, ar ko sākt pētīt savu dzimtas koku, kur un ko, kas ir kā jāmeklē. Paredzēts, ka projekts noslēgsies 2022.gada 18. novembrī.

Kopā tiks veidotas desmit sērijas, kuras būs atrodamas “ViedDomas” sociālo mediju kontos. Iedzīvotājiem tās būs pieejamas bez maksas. Sērijas iznāks katru nedēļu. Norādītajā izpildes termiņā iekļauts sēriju sagatavošanas un vēlāk – publicēšanas process.

Bauskas novadam vēsturiski svarīgo notikumu raidījums “Daļa manis” sācies 2022.gada 1.septembrī ar mērķi iepazīstināt baušķeniekus, īpaši skolēnus ar Bauskas novadam svarīgiem notikumiem un vēstures atradumiem, piemēram, kolhozu “Uzvara”, Iecavas un Mežotnes kauju, mežabrāļu darbību u.c.

Mērķis – sekmēt Bauskas novada skolēnu piederības izjūtu savam novadam, savai dzimtai, mērķtiecīgi sniedzot zināšanas par sava novada kultūrvēsturiskajām vērtībām un attīstot skolēnos līdzdalības prasmes un radošumu.

Tiešraižu raidījums “Klačotava” ir audiovizuāls saturs meitenēm. Raidījumā tiks pārrunātas aktuālākās tēmas meitenēm – svarīgākie notikumi “daiļā dzimuma aprindās”, uz intervijām aicinātas personības, speciālistes, iedvesmotājas – sievietes. Raidījumu cikls būtu saistošs sieviešu auditorijai. Tiešraidēs runās par sieviešu nodarbinātību, dzimumu līdztiesību, seksismu. Raidījums tiks veidots no sieviešu perspektīvas un dažādu sieviešu pieredzes stāstiem. Diskutēsim par pieredzi, esot sievietei, dažādās jomās un dzīves situācijās, piemēram, darbavietā. Noritēs diskusijas par dzimumu stereotipizāciju, tiks apspriests arī izklaidējošs saturs. Problēma – mūsdienu sabiedrībā vēl arvien sievietes saskaras ar diskrimināciju par savu dzimumu, atalgojums sievietēm bieži ir mazāks kā vīriešiem, puskailas sievietes tiek daudz biežāk izmantotas reklāmās kā puskaili vīrieši. Ar tiešraižu palīdzību šos stereotipus centīsimies mainīt. Raidījumu vadīs trīs jaunietes, baušķenieces. Projekts sācies 1.septembrī.