Bauskas novada skolu jauniešu medijpratības treneru tīkls

Vēlamies aicināt un piedāvāt veidot Bauskas novada skolu medijpratības treneru tīklu. 

Tas nozīmētu, ka no katras izglītības iestādes viens vai divi skolēni apgūtu medipratības trenera pamatus un kļūtu par medijpratības vēstnešiem skolās.
Medijpratības treneri pamatskolās – 9. klašu skolēni, bet vidusskolās – vidusskolēni.

Par pienākumiem medijpratības treneriem – nodibinājums "ViedDoma" jauniešus nodrošinātu ar materiāliem un zināšanām, tāpēc lūgtu viena mācību pusgada garumā novadīt divas medijpratības nodarbības skolēniem. Projekta aktîvā fāze sāktos mācību gada 2.semestrī.
Ja jūsu skolai ir interese par medijpratības treneru tīklu, aicinām ar mums sazināties raksveidā – centrsvieddoma@gmail.com.

Trešdien, 23. novembrī, Bauskas Valsts ģimnāzijā norisinājās jauniešu medijpratības treneru tīkla Bauskas novadā izveide. Pasākumā piedalījās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulainas teritoriālā struktūrvienība, Bauskas Valsts ģimnāzija, Iecavas vidusskola, Bauaks 2. vidusskola, Pilsrundāles vidusskola un Īslīces pamatskola. Medijpratības treneru tīklā iesaistījusies arī Uzvaras pamatskola, taču pārstāvji no attiecīgās izglītības iestādes uz pirmo sanāksmi diemžēl ierasties nevarēja.

Pirmās apmācības ilga divas stundas, un uz tām ieradās 70 skolēni, no kuriem 12 skolēni iepriekš izrādīja vēlmi kļūt par medijpratības treneriem savās pārstāvētajās izglītības iestādēs. Nodarbības laikā jaunieši apguva informācijpratības pamatus, kur ietilpst viltus ziņu atpazīšana no patiesām ziņām, informācijas izvērtēšana internetā, mājaslapu izmantošana patiesas informācijas atpazīšanai, kā arī citas ar informācijpratību saistītas tēmas.

Lai kļūtu par medijpratības treneri tiešsaistes mājaslapā jāiziet Baltijas medijpratības programmas "IREX" izstrādāts kurss "Very Verified".

Pēc apmācībām jauno treneru uzdevums nākamajā mācību semestrī būs novadīt vismaz divas medijpratības nodarbības savās izglītības iestādēs.

Nodibinājums "Vieddoma" piedāvā pasniegt izglītojošas nodarbības mācību iestādēs, darba vietās vai uzņēmumos, lai veidotu un stiprinātu izpratni par medijiem, nodrošinātu spējas kritiski izvērtēt internetā pieejamo informāciju, lai pasargātu sevi un citus dezinformācijas ietekmes.

Interesenti, kuri vēlas iesaistīties jauniešu medijpratības treneru tīklā Bauskas novadā, aicināti vērsties pie savu izglītības iestāžu pārstāvjiem.