Atbalsti

ATBALSTI NODOBINĀJUMU "VIEDDOMA" DARBĪBĀ

Nodibinājums "ViedDoma" aicina atbalstīt savu darbību jauniešu neformālās izglītības, raidījumu, podkāstu un diskusiju veidošanas attīstībā. Nodibinājumam piešķirts arī sabiedriska labuma organizācijas statuss.


Rekvizīti:

NOSAUKUMS: Nodibinājums "ViedDoma"

REĢISTRĀCIJAS NUMURS: 40008306860

JURIDISKĀ ADRESE: Bauskas nov., Codes pag., "Ķeizari", LV-3901

KONTS: LV90 UNLA 0055 0022 8496 3

SWIFT KODS: UNLALV2X