Nodibinājums "Medijpratības izglītības centrs "ViedDoma"" aicina ikvienu iesaistīties dokumentālās filmas tapšanā, kurā tiks aktualizēts autoceļš A7 un tā iespējas un sekas.
Aicinām ziedot operatora darbam, lai materiāls tiktu izveidots kvalitatīvi.
Dokumentālā filma pēc tās izveides būs pieejama ikvienam bez maksas.

Mūsu rekvizīti:
Nodibinājums "Medijpratības izglītības centrs "ViedDoma""
REĢISTRĀCIJAS NUMURS: 40008306860
KONTS: LV90 UNLA 0055 0022 8496 3
Ziedojot aicinām norādīt mērķi – "ziedojums dokumentālās filmas tapšanai"